Drs. Y.D. Schuler
tel: 0317 - 474748
e-mail:
yvon.schuler@wur.nl

Dr. Jan Hassink
tel: 0317 - 47 59 62
e-mail:
jan.hassink@wur.nl
 

Vraagstuk
Op wat voor een manier kun je landbouw combineren met zorg?

Doel
Het maken van een ontwerp voor het landgoed 'de Hoge Born' met de specifieke opdracht om maatschappelijke (zorg) organisaties samen te laten werken aan een nieuw concept voor landbouw & zorg.

Aanpak
De aanpak bestond uit interactieve planontwikkeling: door een aantal maatschappelijke (zorg)organisaties uit de regio deel te laten nemen aan een ontwerpatelier werden ideeën met elkaar uitgewisseld. Drie scenario's zijn samengevoegd en door een kerngroep tot een plan van aanpak uitgewerkt. Tegelijkertijd is een aantal wetenschappers in een atelier aan het werk gegaan om de onderzoeksmogelijkheden aan het landgoed te koppelen.
De ontwikkeling van een businessplan vindt plaats in samenwerking met verschillende partijen die op het landgoed gaan werken. Kennisuitwisseling op het gebied van landbouw & zorg staat hierbij voorop, gevolgd door de koppeling van theoretische- en ervaringskennis in een daadwerkelijk uit te voeren proefproject.

Resultaat
Er zijn twee atelierbijeenkomsten geweest. De ontwerpresultaten van deze bijeenkomsten zijn in beeld en woord verslagen. Verder ligt er een plan van aanpak en worden op dit moment stappen gezet om een uitvoeringsgroep in het leven te roepen voor de uitvoering en opzet van het landgoed 'de hoge Born'.

Doorwerking
De doorwerking van dit samenwerkingsproject vindt plaats in de opzet van een 'expertisecentrum landbouw & zorg' dat op het landgoed een plaats zal krijgen. In een vervolgtraject wordt de opbouw van dit project ondersteund met onderzoeksaanvragen en uitvoering, en zal het via monitoring bestudeerd en begeleid worden. Ook zullen verschillende nieuwe onderzoeksonderwerpen binnen het project en het expertisecentrum met verschillende participanten verder worden opgepakt.Wageningen UR (WISI)